رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل رفاه کارکنان

علیرضا ابراهیمی
رییس اداره کل رفاه کارکنان
تلفن : 021-64572320
نمابر : 021-66743010
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴