رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

مهناز کشتکار رجبی
رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
تلفن : 021-66702166
نمابر : 021-66709658
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم-