رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد

فریبرز راحتی
رییس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
تلفن : 88775948 - 021
نمابر : 021-88797823
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم