رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه شمال خوزستان

هدایت اله آقایی
رییس حوزه شمال خوزستان
تلفن : 42274466 061
نمابر :
آدرس پستی : دزفول - خيابان شريعتي - بعد از چهار راه آفرينش - كوچه بني فاطمه پلاك 5