معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل گزینش - معاون

مهدی خالقی میرنامی
اداره کل گزینش - معاون
تلفن : 021-88381739
نمابر : 021-88381729
آدرس پستی : خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم