معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول

نیما حقی
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول
تلفن : 021-88781253
نمابر : 021-88781253
آدرس پستی : خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، نبش خیابان تک شمالی، ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن، طبقه سوم