معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان گیلان

رامین ذبیحی
معاون مالی و فناوری شعب استان گیلان
تلفن : 013-33338676
نمابر : 013-33339995
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکائیل