معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب استان قزوین

عیسی قلیچ خانی
معاون اجرایی شعب استان قزوین
تلفن : 028-33249123
نمابر : 028-33249124
آدرس پستی : قزوین-خیابان طالقانی-سه راه خیام