معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان قزوین

حسین صابری خورگو
معاون مالی و فناوری شعب استان قزوین
تلفن : 028-33249125
نمابر : 028-33249126
آدرس پستی : قزوین-خیابان طالقانی-سه راه خیام