معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون فناوری اطلاعات شعب استان فارس

سیدفرشید موسوی
معاون فناوری اطلاعات شعب استان فارس
تلفن : 071-36254214
نمابر : 071-36356342
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده