معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان فارس

محمد غضنفری نصرآباد
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان فارس
تلفن : 071-36253910
نمابر : 071-36356342
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده