معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون شعب استان خراسان شمالی

حسین نوروزی پور
معاون شعب استان خراسان شمالی
تلفن : 058-32727900
نمابر : 058-32727901
آدرس پستی : بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011