معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اداری و پشتیبانی شعب منطقه شرق تهران

سید طاهر انجمنی
معاون اداری و پشتیبانی شعب منطقه شرق تهران
تلفن : 021-22914249
نمابر : 021-22223097
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132