معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب منطقه شرق تهران

سعيدرضا كوهي
معاون مالی و فناوری شعب منطقه شرق تهران
تلفن : 021-22914248
نمابر : 021-22223097
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132