معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اداری و پشتیبانی شعب منطقه مرکز تهران

علیرضا سعیدی
معاون اداری و پشتیبانی شعب منطقه مرکز تهران
تلفن : 021-88381723
نمابر : 021-88381727
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی