معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب منطقه مرکز تهران

بهمن ایزد پناهی
معاون اجرایی شعب منطقه مرکز تهران
تلفن : 021-88381724
نمابر : 021-88381727
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی