معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی وفناوری شعب منطقه مرکز تهران

علیرضا جلالی زند
معاون مالی وفناوری شعب منطقه مرکز تهران
تلفن : 021-88381725
نمابر : 021-88381727
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی