معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون اجرایی شعب منطقه شرق تهران

علی یزدی
معاون اجرایی شعب منطقه شرق تهران
تلفن : 021-22221503
نمابر : 021-22221504
آدرس پستی : تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-پلاک 132