معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان غربی

يوسف پورعين اله صوفي حسن
معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان غربی
تلفن : 044-33459712
نمابر : 044-33453199
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده