معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

معاون شعب استان چهارمحال و بختیاری

فریبرز معصومی
معاون شعب استان چهارمحال و بختیاری
تلفن : 038-32241013
نمابر : 038-32243615
آدرس پستی : آدرس پستی : شهرکرد- بلوار طالقانی- ساختمان مدیریت بانک مسکن