مدیرعامل مدیرعامل

دکتر محمود شایان
مدیرعامل
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه نهم
مدیریتها و ادارات تحت نظارت :
  • اداره کل بازرسی
  • مدیریت امور حراست( اداره کل حفاظت و امور ایمنی،اداره کل حفاظت پرسنلی و اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد)
  •  مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت(اداره کل روابط عمومی،اداره کل حوزه مدیریت )
  •  اداره  کل گزینش