هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

جعفر آقا ملائی
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88875671
نمابر : 021-82932801
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تحصیلات : کارشناسی مدیریت بانکداری