مدیریت شعب اردبیل مدیریت شعب اردبیل

بازگشت

مدیریت شعب استان اردبیل - معاون

اکبر صفاری
مدیریت شعب استان اردبیل - معاون
تلفن : 045-33733264
نمابر : 045-33733265
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی