فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور معاون اداره كل اعتبارات و تأمین مالی بانك برگزار شد : «دوره آموزشی مشاوره و رتبه بندی اعتباری در مدیریت گلستان»

دوره آموزشی مشاوره و رتبه بندی اعتباری با حضور فروغ جان آقائی معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک ، رحیمی نیا و خسروی از همکاران شاغل در این اداره کل و نیز مسئولان شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در محل ساختمان آموزش مدیریت گلستان برگزار شد.

بسمه تعالي

 

با حضور معاون اداره كل اعتبارات و تأمین مالی بانك برگزار شد :

«دوره آموزشی مشاوره و رتبه بندی اعتباری در مدیریت گلستان»

دوره آموزشی مشاوره و رتبه بندی اعتباری با حضور فروغ جان آقائی معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانک ، رحیمی نیا و خسروی از همکاران شاغل در این اداره کل و نیز مسئولان شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در محل ساختمان آموزش مدیریت گلستان برگزار شد.

در این دوره که روسای دوایر اعتباری ، کنترل و نظارت ، فنی و ارزیابی مديريت و کلیه روسای شعب استان و همچنین روسای دوایر اعتباری شعب مرکزی گرگان و مرکزی گنبدکاووس حضور داشتند ، فروغ جان آقائی معاون اداره کل اعتبارات و تأمین مالی بانك و مسئولان شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به ایراد سخن پرداختند و مباحث و محورهای مربوط به حوزه اعتباری بانک از جمله سامانه و پارامترهای اعتبارسنجی ، مدل جامع گردش اطلاعات ، انواع گزارش های اعتباری سامانه و تجزیه و تحلیل آنها ، انواع گزارش های اعتبارسنجی و امتیاز اعتباری را برای حاضرین در این هم اندیشی و دوره آموزشی تشریح  و بیان نمودند.

گفتنی است، مسئولان اعتباری بانک طی سفر خود به گلستان از پروژه های مسکونی خودمالک استان از جمله پروژه 64 واحدی بندرگز ، 28 ، 18 و 32 واحدی خودمالک گرگان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود در روند اجرایی پروژه ها قرار گرفتند. شایان ذکر است، فروغ جان آقایی معاون توسعه اعتبارات بانک و هیئت همراه طی نشستی با مسئولان مدیریت گلستان ، تبدیل قرارداد پروژه های مختلف اعتباری و همچنين سایر موضوعات مرتبط با حوزه اعتباري این مدیریت را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داده و راهکارهای اجرایی لازم را ارائه نمودند.

 

آخرین بروزرسانی 1397/9/11