فهرست اخبار فهرست اخبار

ارتقای درجه پرسنل انتظامات در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

ارتقای درجه پرسنل انتظامات در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

یحیی رضاپور یاسمنی، از پرسنل انتظامات حوزه حراست مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، از درجه افسر نگهبان به درجه ارشد افسر نگهبان ارتقاء یافت.
طی مراسمی امیر رنجبریان مدیر شعب استان آذربایجان شرقی به همراه سید مهدی میرعلیزاده رئیس حوزه حراست مدیریت شعب این استان، درجه ارشد افسر نگهبانی را به یحیی رضاپور یاسمنی اعطاء نمودند و برای وی آرزوی موفقیت نمودند.
آخرین بروزرسانی 1399/6/12