تازه های اخبار تازه های اخبار

از همکار بازنشسته مدیریت اردبیل بابت بازاریابی انجام گرفته تجلیل شد.

ابوالفضل کوهی فرد مدير شعب اردبيل از آقاي نصراله وثوقی ایرانی همکار بازنشسته بابت جذب منابع با اهداء هدايايي تجليل نمود

ابوالفضل کوهی فرد مدير شعب اردبيل از آقاي  نصراله وثوقی ایرانی همکار بازنشسته  بابت جذب منابع  با اهداء هدايايي تجليل نمود.

مدير شعب استان اردبيل در مراسم  تجليل از  همكار ياد شده  گفت  تمامي همكاران  ما ميتوانند با ايفاي نقش بازارياب دست ما را درجذب منابع و تحقق اهداف  بگيرند و در این بین بازنشتگان به عنوان سرمایه های بانک  با کوله باری از گرانبهاترین تجارب کسب شده  در طول سالهای متمادی کار در پست های مختلف بانک می توانند یاریگر بانک باشند ضمن اینکه عرق سازمانی این عزیزان همیشه پشتوانه همکاران و دلگرمی آنان در کارها است.

 گفتني است  آقاي  نصراله وثوقی ایرانی کهدر سال89  با سمت رییس شعبه مرکزی اردبیل به افتخار بازنشستگی نایل آمد در حاشیه این تجلیل گفت همیشه مدیون بانک هستیم و هرچه داریم از بانک داریم و آرم بانک در ذهن و دل ما و خانواده هایمان نقش بسته است و به همین جهت است که در همه حال به بانک و منافع بانک می اندیشیم .

شایان ذکر است بازاریابی موفق همکار بازنشسته باپیگیری ،تلاش  و کمک همکاران شعبه مرکزی اردبیل منجر به جذب مبلغ83میلیارد ریالی شد که با اهداء هدایایی  از این عرق سازمانی همکار بازنشسته  توسط مدیر شعب اردبیل تجلیل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28