تازه های اخبار تازه های اخبار

عيادت از همكار بيمار در مديريت اردبيل

مدیر ومعاون مدير شعب اردبيل به همراه همكاران مديريت ازهمكار بيمار عيادت نمود.

 ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل به همراه  معاون مدير ،حراست و روساي دواير و كاركنان مديريت شعب اردبيل  درجريان عيادت از آقاي منصور فرهنگی  همكار بازنشسته مديريت اردبيل كه دربستر بيماري بسر ميبرد ضمن  دلجويي از همكار بيمارو خانواده محترم براي ايشان آرزوي تندرستي و سلامتي  نمودند.

آقاي منصور فرهنگي  نيز  از حسن توجه مسئولين و همكاران بانك تشكر و قدرداني نمود.

 

آخرین بروزرسانی 1398/12/28