تازه های اخبار تازه های اخبار

كاركنان مديريت اردبيل درجهت حمايت از مردم مظلوم فلسطين درراهپيمايي روزقدس شركت نمودند

دراين گردهمايي كه جمعي از همكاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مديريت اردبيل درآن شركت داشتند، شركت كنندگان درراستاي فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر«مسئله فلسطين مسئله اول دنياي اسلام است » پس از تجمع درمحل مديريت اردبيل همچون سالهاي گذشته، بصورت يكپارچه در مسير تعيين شده راهپيمايي نمودند.

دراين گردهمايي كه  جمعي از همكاران شاغل و بازنشسته صف و ستاد مديريت اردبيل درآن شركت داشتند، شركت كنندگان درراستاي فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر«مسئله فلسطين مسئله اول دنياي اسلام است » پس از تجمع درمحل مديريت اردبيل همچون سالهاي گذشته،  بصورت يكپارچه در مسير تعيين شده راهپيمايي نمودند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31