تازه های اخبار تازه های اخبار

شعب موفق اردبيل در وصول مطالبات روستايي معرفي شد.

معاون مدير اردبيل به همراه رييس دايره وصول مطالبات وكارشناس روابط عمومي مديريت در جلسه اي كه با هدف ارزيابي عملكرد موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستايي و تعيين هدف و انتظارات بانك در سالجاري برگزارشد ضمن بررسي نزديك از روند اجراي وصول مطالبات و ديداربا اعضاي اين شركت مسائل و مشكلات موجود در اين بخش مورد كنكاش قرارگرفت.

معاون مدير اردبيل به همراه رييس دايره وصول مطالبات  وكارشناس روابط عمومي مديريت  در جلسه اي كه با هدف  ارزيابي عملكرد موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب در وصول مطالبات روستايي و تعيين هدف و انتظارات بانك در سالجاري  برگزارشد ضمن بررسي نزديك از روند اجراي وصول مطالبات و ديداربا اعضاي اين شركت  مسائل و مشكلات  موجود در اين بخش مورد  كنكاش  قرارگرفت.

آقاي اكبر صفاري معاون مدير شعب اردبيل  ضمن تقدير ازعملكرد خوب موسسه در كاهش مطالبات روستايي از نظر مبلغ و تعداد پرونده و تشكر از تلاش تك تك اعضاي  شركت در استفاده از فرصت بوجود آمده در تبصره 35 و بخشودگي سود و جرائم مطالبات روستايي ، اهميت كار كاركنان شركت را ويژه دانسته و  وصول مطالبات را چالش جدي بانك خواند و از عوامل و دست اندركاران شركت خواست تا از ابتداي سال و با برنامه ريزي صحيح  از فرصتهاي  پيش رو در فصل برداشت  محصولات كشاورزي  نهايت استفاده را ببرند تا در نيمه اول سال به اهداف دسترسي داشته باشند چرا كه وضع معيشت مردم تا پايان شهريور به لحاظ كشاروزي بودن منطقه  نسبت به ساير ايام سال مطلوب ميباشد و به همين خاطر بايد بيشترين استفاده را از اين فرصت بدست آوريم.

 درادامه آقاي كريم جمالزاده رييس دايره وصول مطالبات بانك نيز با اشاره به آمار و ارقام  مطالبات روستايي و تعيين هدف 10 درصدي براي كاهش مطالبات روستايي درسال98 گفت اميدواريم كه شركت و عوامل اجرا با تلاش و همت بيشتر و استفاده از تجربيات سالهاي گذشته به اهداف دست يايند ضمن اينكه مجموعه مديريت اردبيل نيز در كنار شما خواهد بود.

   آقاي جمالي  رييس هيات مديره شركت حقوقي عدالت گستران محجوب ضمن ارائه  آمار و ارقام از همكاري صميمانه روساي شعب مديريت اردبيل تشكر نمود و از تلاش مجموعه عوامل شركت  درسال 97 سخن به ميان آورد و گفت  ما در سال97 نيز تلاش خواهيم كرد تا در كنار روساي محترم شعب مطالبات بانك را به حيطه وصول درآوريم به همين علت با روحيه مضاعف  و پشتكار مشغول فعاليت هستيم .

گفتني است از لحاظ درصد وصولي به نسبت مطالبات به ترتيب شعب نير، سرعين، پارس آباد و از نظر مجموع مبلغ وصولي شعب پارس آباد،مشكين شهر و بيله سوار رتبه هاي اول تا سوم را ازآن خود نمودند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/6/31