تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم جشن تكليف فرزندان د رمديريت اردبيل برگزار شد.

دراين مراسم كه با حضور مدير و معاون مديرشعب استان ، امام جماعت مديريت و جمعي از همكاران شاغل در مديريت و شعب همراه با فرزندانشان كه به سن تكليف رسيده بودند در محل نماز خانه مديريت اردبيل برگزار شد. ابتدا ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب استان اردبيل ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان و تبريك مكلف شدن فرزندان همكاران مدعو، به اهميت اطاعت از خداوند در زندگي و احساس آرامش آن پرداخت و براي فرزندان همكاران آرزوي موفقيت نمود.

 دراين مراسم كه با حضور مدير و معاون مديرشعب استان ، امام جماعت مديريت و جمعي از همكاران شاغل در مديريت و شعب همراه با فرزندانشان كه به سن تكليف رسيده بودند در محل نماز خانه مديريت اردبيل برگزار شد. ابتدا ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب استان اردبيل ضمن تبريك فرارسيدن  ماه مبارك رمضان و تبريك  مكلف شدن فرزندان همكاران مدعو، به اهميت اطاعت از خداوند  در زندگي و احساس آرامش آن پرداخت و براي فرزندان همكاران آرزوي موفقيت نمود.

سپس حاج آقا قاسمي امام جماعت مديريت اردبيل  با تشريح مسائل مهم ديني و سن تكليف منجمله  تقليد ، اصول دين و فروع دين  و ...  فرزندان همكاران را با اصول اوليه عبادت  و اطاعت آشنا نمود.  و با طرح سوال به پاسخ دهندگان جوايزي اهداء نمود.

 در پايان جلسه مدال بندگي خداوند  كه توسط شوراي اقامه نماز تهيه شده بود توسط مدير و معاون مدير شعب استان  بر گردن فرزندان همكاران مكلف آويخته شده و هدايا و بسته هاي تهيه شده تقديم ايشان گرديد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31