تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت گلستان صورت گرفت : « حضور دانش آموزان دبیرستان شاهد دختران در شعبه آزادشهر

در راستای بازاریابی و جذب منابع و معرفی خدمات و محصولات بانک به مشتریان شعبه آزادشهر این مدیریت اقدام به دعوت از دانش آموزان دبیرستان شاهد دختران شهرستان آزادشهر نمود.

 نفر از دانش آموزان دبیرستان شاهد با حضور در شعبه آزادشهر ضمن بازدید از این شعبه ، از نزدیک با نحوه ارایه خدمات و محصولات بانک به مشتریان آشنا شدند.
گفتنی است همکاران شعبه مذکور با معرفی حساب پس انداز مسکن جوانان تشریح مزایای و سایر سپرده ها و خدمات بانک ، اقدام به توزیع بروشورهای تبلیغاتی و افتتاح حساب جوانان برای کلیه دانش آموزان حاضر در شعبه نمودند.


روابط عمومی مدیریت شعب استان گلستان
علیرضا کلبادی نژاد

آخرین بروزرسانی 1394/4/24