اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

معاون مالی و فناوری شعب استان گلستان

محمود خاقانی
معاون مالی و فناوری شعب استان گلستان
تلفن : 017-32525012
نمابر : 017-32525011
آدرس پستی : گرگان-بلوار ناهارخوران-نبش عدالت 50 کدپستی:14539-49167